İLAN GÜNDEM

DENİZLİ İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Denizli İli Süt Üreticileri Birliği 2017 Hesap Yılı Olağan Seçimli Mali Genel Kurul Toplantısı 11/02/2018 Pazar günü saat 11:00′ de Güneş Düğün Sarayı, Topraklık Mahallesi 452 Sokak No:13/B Pamukkale / Denizli adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise toplantı 18/02/2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU ADINA
Münir ALTINBAŞ
Başkan

Mustafa GÖBEKÇİ
Muhasip Üye

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama,
2. Divan Başkanlığı seçimi ve Divan teşekkülü,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4. Gündemin okunması, oylanması ve kabulü,
5. Birlik Tüzüğümüzün 6. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından alınan geçici ihraç kararlarının görüşülmesi,
6. Denizli İli Süt Üreticileri Birliğinin 2017 Mali Hesap yılına ait Bakanlıktan onay almış Yeminli Mali Müşavir Denetim Raporunun okunması,
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülerek oylanması ve ibrası,
8. Denizli İli Süt Üreticileri Birliği ve Denizli İli Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi 2017 yılı kesin hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10.01.2018 tarih ve E.79547 sayılı olur ile hazırlanan Üretici Birlikleri tüzüğünün görüşülmesi ve Birlik tüzük değişikliğinin oylanması ve karara bağlanması,
10. 2018-2019 Yılları Tahmini Bütçe ve çalışma programlarının görüşülmesi ve onaylanması, fasıllar arasındaki aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
11. Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının gerçek kişi, tüzel kişi ve kooperatifler olarak ayrı ayrı belirlenmesi ve yıllık aidatların tahsilat şeklinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek net, huzur hakkı ve şehir dışı ile yurtdışı yollukların belirlenmesi.Yönetim Kurulu Başkanı’nın net maaşının belirlenmesi. Personel yolluklarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Yönetim Kurulunun temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesi,
14. Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
15. Üreticilere verilen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti kaynaklı Birlik alacakların görüşülmesi,
16. Seçimler,
a)Yönetim Kurulu üyelerinin beş asil ve beş yedek üye seçimi(Dört yıl için)
b)Denetim Kurulu üyelerinin üç asil ve üç yedek üye olarak seçimi(Dört yıl için)
c) Merkez Birliği Temsilcisinin bir asil ve bir yedek üye olarak seçimi(Dört yıl için)
17. Dilek ve temenniler,
18. Kapanış,