Category Archives: Hastalıktan Ari İşletme Destekleri

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

 Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce

Devamı...