NAKLİYECİ, SÜRÜCÜ ve CELEPLERE VERİLECEK EĞİTİM

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği ile Canlı  Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi  ile İlgili Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmelikler gereği nakliyeci ,sürücü ,nakliyeye eşlik eden bakıcı ve canlı hayvan alım satımı yapanlar için izin belgesi verilmek üzere 9 ŞUBAT 2015 günü saat 13.30 ‘da  Denizli İl Tarım Müdürlüğümüzde  eğitim ve eğitim sonunda sınav yapılacaktır.Eğitime katılmak isteyenler bağlı oldukları İlçe Müdürlüklerine başvuru yapacaklar,istenen şartları taşıyan kişiler eğitime katılabilecektir.

Başvurularda;hayvan aracı

A-Canlı Hayvan ticareti  ( alım-satım) yapanlar (celepler) için Çalışma İzin Belgesi başvuru  şartları ve istenen belgeler:

1-Dilekçe

2-Çalışma izni alacak  satıcı şirket adına alım-satım  yapacaksa şirketin  kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin  fotokopisi

3-Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca  verilen kimlik kartı  fotokopisi,

4-Satıcıların iş ile ilgili  bağlantılı olarak kullandıkları işletmeler  kendilerine ait  değilse  işletme   sahipleri ile yaptıkları   kira sözleşmeleri ile işletme tescil belgesi,

B-Sürücü/Bakıcı  Yeterlilik Belgesi İçin Müracaatlarda;

1-Dilekçe

2-T.C.Kimlik numarası beyanı

3-Sürücü yeterlilik  belgesi için başvuranların  sürücü belgelerinin  fotokopisi,

4-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş  sürücü mesleki yeterlilik  belgesi fotokopisi,

C-Nakliyeci Yetki Belgesi İçin Müracaatlarda;

1-Dilekçe,

2-Yeterli  personel teçhizat ve çalışma  prosedürlerine sahip olduklarını gösterir belgeler,

3-Kişilerin,iş yeri merkezlerinin ya da temsilciliklerinin  başvuru  yapıldığı ilin idari sınırları içerisinde  bulunduğunu   gösterir belge,

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilmiş  taşımacılık  yetki belgesine sahip olması,

5-Son 3 yılda hayvanların korunması ile ilgili herhangi bir kanun ihlalinin olmaması,