AMAÇLAR

AMAÇLAR
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen SÜT üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.