İLAN GÜNDEM

 

İLAN

 

Denizli İli Süt Üreticileri Birliği 2018-2019 Hesap Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 21/03/2020 Cumartesi günü saat 11:00′ de Hay-Koop Toplantı Salonu, 15 Mayıs Mahallesi 564 Sokak No:16 Pamukkale / Denizli adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise toplantı 28/03/2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlanen duyurulur.

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

 

                                                     Mustafa GÖBEKÇİ                       Münir ALTINBAŞ

Muhasip Üye                                      Başkan

 

 

       GÜNDEM

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan Başkanlığı seçimi ve Divan teşekkülü,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Gündemin okunması, oylanması ve kabulü,
 5. Denizli İli Süt Üreticileri Birliğinin 2018 ve 2019 Mali Hesap yıllarına ait Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
 6. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülerek oylanması ve ibrası,
 7. Denizli İli Süt Üreticileri Birliği, Denizli İli Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi ve Denizli Süt Üreticileri Birliği Gıda Tarım Ve Hayvancılık A.Ş. 2018-2019 yılı kesin hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
 8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek net, huzur hakkı ve şehir dışı ile yurtdışı yollukların belirlenmesi.Yönetim Kurulu Başkanı’nın net maaşının belirlenmesi.
 9. 2020-2021 Yılları Tahmini Bütçe ve çalışma programlarının görüşülmesi ve onaylanması, fasıllar arasındaki aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
 10. Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının gerçek kişi, tüzel kişi ve kooperatifler olarak ayrı ayrı belirlenmesi ve yıllık aidatların tahsilat şeklinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Birlik Tüzüğümüzün 6. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından alınan geçici ihraç kararlarının görüşülmesi,
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış,